Kolhydraträkning

- vad är det?

                                                                 Kolhydraträkning vid insulinbehandlad diabetes

                                

 

Kolhydrater + insulin

För att ta hand om kolhydraterna i en måltid behöver kroppen insulin

- ju större mängd kolhydrater, desto mer insulin.

Om du har en uppfattning om hur mycket kolhydrater olika måltider innehåller, så kan du få en bättre balans mellan kolhydrater och insulin.

 

Med hjälp av Näringstabell i bildform kan du träna dig på att uppskatta kolhydratmängder i livsmedel och i olika typer av måltider - skräddarsytt efter dina matvanor - så att du kan anpassa direktverkande insulin efter dina behov.

 

Observera att det inte handlar om att alltid slaviskt räkna varje gram kolhydrat som du stoppar i dig, utan mer att träna dig i att veta var kolhydraterna finns och att bli bra på att uppskatta mängden kolhydrater i olika måltider.

 

Kolhydraträkning - för vem?

Kolhydraträkning är i första hand för dig som har diabetes typ 1 - som inte har egen insulinproduktion.

Men även du som har typ 2, kan ha nytta av att hålla lite koll på kolhydraterna. Efter varje måltid stiger blodsockret - oavsett om man har diabetes eller inte. Ju mer kolhydrater i måltiden, desto större blir blodsockerstegringen. Det gäller i synnerhet om man har diabetes. 

Du kan hjälpa kroppen att hålla en jämnare blodsockerkurva genom att fördela kolhydraterna jämnt över dagen. Enklaste sättet att göra det, är att ha en jämn fördelning av måltider. En bra måltidsordnng kan vara: frukost, lunch, middag och 2-3 mellanmål. 

 

 

Din kolhydratkvot

Hur mycket insulin som krävs för en given mängd kolhydrater är olika för olika individer.  

Ditt diabetesteam hjälper dig att ta fram din personliga kolhydratkvot.

Din kolhydratkvot är den mängd måltidsinsulin som just du behöver för att ta hand om en viss mängd kolhydrater (räknat i gram.)

 

exempel

Om din kolhydratkvot är 1:10, betyder det att du behöver 1 enhet insulin för att ta hand om 10 gram kolhydrater i en måltid.

 

10 gram kolhydrater finns i en halv banan. För att ta hand om kolhydraterna i en halv banan behöver du alltså tillföra 1 enhet insulin. För hela bananen krävs det förstås dubbelt så mycket insulin, alltså 2 enheter.

 

 

 

 

 

 

1 hg smågodis ger 80 gram kolhydrater.

Den mängden kolhydrater kräver 8 enheter insulin (om din kolhydratkvot är 1:10). 

 

 

 

 

 

 

 

?Hur mycket insulin behöver du för en stor kaffe latte + en skinkmacka? 

 Runda av till jämna enheter insulin.

  

 

 

      ca 10 g         8 g          0 g   kolhydrater

 

 

500-regeln - 500:dygnsdosen insulin

Ett sätt att räkna ut din kolhydratkvot är att ta siffran 500 och dividera med den sammanlagda insulindos du normalt behöver under ett dygn.

 

Exempel: Du använder i genomsnitt 34 enheter insulin per dygn. (Obs att allt insulin räknas!) 500:34=15. Då är din kolhydratkvot 15. Det betyder, att i ditt fall kan en enhet insulin ta hand om 15 gram kolhydrater.   

 

 

100-regeln - 100:dygnsdosen insulin

- när du behöver ta extra insulin och vill få en uppfattning om hur mycket insulin som behövs för att sänka ditt blodsocker

 

Ta siffran 100. Dividera den med totala dygnsmängden insulin, så får du veta hur mycket (mmol/l) en enhet direktverkande insulin kan sänka ditt blodsocker.

 

Exempel: Du behöver normalt 34 enheter insulin per dygn. 100:34=3

En enhet insulin kan sänka ditt blodsocker med 3 mmol/l.

 

 

Kolhydrattabeller i bildform

Här kan du få hjälp att uppskatta kolhydratmängder i livsmedel och i olika typer av måltider.

 

Kolhydrater i frukost>>               Kolhydrater i lunch/middag>>

                  

 

Kolhydrater i mellanmål>>                  Kolhydrater i fika>>   

                                                                                     

 

Kolhydrater i godis, snacks, glass>>      Kolhydrater i drycker >>

          

                                       

      

 

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökare: